คณะประมงฯ ม.แม่โจ้ จับมือภาคเอกชน ต่อยอดความร่วมมือทางวิชาการ ชูตลาดนำการผลิตสานฝันนักศึกษาสู่ผู้ประกอบการประมง

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ “GO Wholesale” และบริษัท เจอาร์ซี ฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัด เพื่อรับซื้อปลานิลแดง จากห้องเรียนสมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต่อยอดความร่วมมือทางวิชาการ ชูตลาดนำการผลิตสานฝันนักศึกษาสู่ผู้ประกอบการประมง ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี โดยมี รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นางสาวฐิติพรรณ สินเพราะนิติกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้าอาหารทะเลและสินค้าแปรรูป บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด และ นายจิรายุทธ์ ชูติวัตร ประธานกรรมการบริษัท เจอาร์ซี ฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้แทนลงนามของทั้ง 3 ฝ่าย ทั้งนี้มี คณะผู้บริหารของทั้งสามหน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากนั้น คณะผู้ร่วมลงนามความร่วมมือได้เข้าเยี่ยมชมการผลิตปลาแบบครบวงจร ณ อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอัจฉริยะเชิงพาณิชย์ (Smart Aquaculture and Business) คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ต่อยอดเชิงพาณิชย์ด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการประมง ตั้งแต่การผลิต แปรรูป และการตลาด เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งเป็นแหล่งศึกษาวิจัย ฝึกอบรมของนักศึกษา และบัณฑิตศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาและทันต่อการเปลี่ยนแปลง ได้ร่วมวางแผนงานในการรับซื้อผลผลิตและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการตลาด โดยทาง GO Wholesale จะรับซื้อปลานิลแดง และผลผลิตอื่นๆ ที่เลี้ยงในห้องเรียนสมาร์ทฟาร์ม จำนวนไม่ต่ำกว่า 1,000 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ วางจำหน่ายที่ GO Wholesale สาขาเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการต่อยอดการเรียนรู้จากห้องเรียนสมาร์ทฟาร์มสู่การขายในสนามจริง ปั้นนักศึกษาสู่อาชีพในฝัน “ผู้ประกอบการประมง”อย่างเป็นรูปธรรม


……………………
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ // รายงาน

Related posts