นครสวรรค์ // 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 23 พ.ย.นี้ นายไพโรจน์ พุ่มแจ้ง เกษตรอำเภอไพศาลี จ.นครสวรรค์ พร้อมด้วย นายมาพบ เล็กวัฒนะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการติดตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตร แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 ชุมชนโคกเดื่อ 1 ได้ส่งมอบพันธุ์ไก่ไข่และอาหารแก่เกษตรกรผู้ประสบภัย จำนวน 30 ราย หมู่ 8 บ้านหนองไก่ ต.โคกเดื่อ

จุดที่ 2 ที่ชุมชนโคกเดื่อ 2 ได้ส่งมอบพันธุ์ปลานิลและปลาดุก พร้อมอาหารแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยจำนวน 51 ราย หมู่ 9 บ้านห้วยตะโก ต.โคกเดื่อ

จุดที่ 3 พร้อมด้วย น.ส.เมธิญา อิ่นดำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามโครงการ9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตร แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 ชุมชนสำโรงชัย 1 ได้เชิญ นายพัฐนนท์ สุภาชัย ปศุสัตว์อำเภอไพศาลี ให้ความรู้ในเรื่อง การเลี้ยงไก่ไข่พร้อมทั้งส่งมอบอาหารและวิตามินละลายน้ำให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัย จำนวน 522 ราย วัดสำโรงชัย หมู่ 3  ต.สำโรงชัย

ภาพ/ข่าว             ธนภัทร       สนง.เกษตร  นว.          ธนิศา   (พัช)     รายงาน

Related posts