ร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมและบำเพ็ญบุญกุศลศพ ศ.เกียรติคุณ ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นผู้แทนคณบดี ร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมและบำเพ็ญบุญกุศลศพ ศ.เกียรติคุณ ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมี ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมในพิธีฯ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2566 ณ ศาลาบำเพ็ญกุศล 3 วัดป่าแพ่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts