###ชมรมครูโรงเรียนนครสวรรศ์ ประชุมใหญ่สามัญ และ กิจกรรม “คุรุกษิณาลัย”###

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566เวลา 09.30 น ณ ห้องฟอรั่ม เอ็ม โรงแรมเดอะพาราดิโซ เจเด ดีไซด์ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรศ์ สมาชิกชมรมครูโรงเรียนนครสวรรค์ ลงทะเบียน ร่วมงาน
จากนั้น นายฉลาด. พะนาน ประธานชมรมครูฯ กล่าวต้อนรับ และแสดงความยินดีกับ ผอ.ชาญชัย ชนิดสะ เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์คนใหม่ พร้อมมอบของที่ระลึกจากชมรมฯ
จากนั้น ผอ.ชาญชัย ชนิดสะ รับของที่ระลึกจากชมรมฯ และกล่าวแสตงความรู้สึก


ต่อมาเวลา 10.30 น.
มีการประชุมใหญ่สามัญของชมรมครู ประจำปี 2566 จากนั้นเวลา 11.00 น.มีการฉายวิดีทัศน์ กิจกรรมของชมรมครู หลังจากนั้น เวลา11.30 น.ผอ. เฉลิม หงษ์สัมฤทธิ์ อดีตผู้ตรวจราชการกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 7 และอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับ และเปิดกิจกรรม “คุรุกษิณาลัย”
เพื่อต้อนรับ และแสดงความยินดีกับขัาราชการครูโรงเรียนนครสวรรค์ ที่เกษียณอายุราชการ และลาออกก่อนเกษียณ


ในปีงบประมาณ 2566 จำนวน 13 คน
จากนั้นผู้ที่เกษียณอายุราชการและลาออกขึ้นบนเวที เพื่อรับของที่ระลึกจากชมรมฯประธานชมรมครูฯ มอบของที่ระลึก และกล่าวแสดงความรู้สึกต่อด้วยตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการ และลาออก กล่าวแสตงความรู้สึก ดร.จงกล เดชปั้น กล่าวในฐานะผู้ปริหารที่เกษียณอายุรายการ คุณครูสุรีย์ จันทร์เปีย กล่าวในฐานะผู้ที่เกษียณอายุราชการ ผู้เกษียณอายุราชการ และลาออก ลงจากเวทีเพื่อร่วมรับประทานอาหาร ต่อด้วยการบรรเลงของวง The boy band บรรเลงดนตรี พร้อมคณะครูผู้ร่วมงานร้องเพลงคาราโอเกะอย่างสนุกสนาน เป็นงานที่ครึกครื้น เป็นกันเองสร้างความประทับใจและอบอุ่นใจกับผู้ร่วมงานทุกคน
และปิดงาน เวลา 14.00 น.

Related posts