###โรงเรียนนครสวรรค์เปิดโครงการค่ายโอลิมปิก สอวน.ฟิสิกส์ ค่าย 1 ###

เมื่อเวลา 13.00 น. วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมเบเวอร์รี่ฮิลล์ ปาร์ค อ.เมือง จ.นครสวรรค์ มีพิธีเปิดโครงการส่งเสริม
โอลิมปิกวิชาการ และพัฒนา
มาตรฐาน วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.)
ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์ ศูนย์โรงเรียน
นครสวรรค์ ปีการศึกษา 2566
ระหว่างวันที่ 8 – 22 ตุลาคม
พ.ศ.2566 ณ โรงแรม เบเวอร์ลี่ฮิลล์ ปาร์ค จังหวัดนครสวรรค์
โดยมี นายชาญชัย. ชนิดสะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมี นายสมาน. สุขสุ่ม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ต่อจากนั้นประธานกล่าวเปิดพร้อมบรรยายพิเศษพร้อมทั้งมีการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกอีกด้วย


สำหรับนักเรียนที่มาเข้าค่าย เชิงปฏิบัติการ ค่ายโอลิมปิก สอวน .ค่าย 1 ฟิสิกส์ ศูนย์โรงเยนนครสวรรค์ ในครั้งนี้ ได้มีการสอบคัดเลือกมาจาก นักเรียนหลายจังหวัด อาทิเช่น จังหวัดพิษณุโลกพิจิตร กำแพงเพชร จังหวัดเพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และนครสวรรค์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 35 คน


ทั้งนี้ ค่าย สอวน.ได้จัดส่ง ครูอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีความรู้ความสามารถผ่านการอบรมในสาขาฟิสิกส์มาทำการสอนให้นักเรียนที่เข้าค่าย นอกจากนี้ นายสมาน สุขสุ่มม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มอบดอกไม้ เพื่อเป็นการต้อนรับ และแสดงความยินดีให้ นายชาญชัย ชนิดสะ ซึ่ง ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์คนใหม่อีกด้วย

Related posts