ทส. เตือน ระบบบำบัดน้ำเสียเสี่ยงน้ำท่วม 24 แห่ง

นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ(คพ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ น้ำป่าไหลหลาก และมีน้ำท่วมหลายพื้นที่ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีข้อสั่งการให้หน่วยงานใน ทส.ติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

นายปิ่นสักก์ กล่าวว่า คพ.ได้สำรวจระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนในประเทศไทย มีจำนวน 118 แห่ง มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย จำนวน 24 แห่ง ได้แก่ ทม.ลำพูน ทน.เชียงใหม่ ทน.ลำปาง ทม.สุโขทัยธานี ทม.น่าน ทม.ตาก ทน.แม่สอด จ.ตาก ทม.กำแพงเพชร ทต.สลกบาตร จ.กำแพงเพชร ทม.ชัยภูมิ ทน.นครราชสีมา ทม.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ทน. อุดรธานี ทม.โสธร ทม.กาฬสินธุ์ ทน.ขอนแก่น ทน.อุบลราชธานี ทม.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ทม.ฉะเชิงเทรา ทต.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ทม.กาญจนบุรี ทม. บ้านหมี่ จ.ลพบุรี และ ทน.ยะลา (2 ระบบ) ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว

ทั้งนี้ คพ.ได้จัดทำแนวทางการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยต่อระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน โดยจัดส่งให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ ที่ 1-16 เพื่อเป็นแนวทางให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ พร้อมแจ้งเตือนสถานการณ์และให้ปรึกษาทางวิชาการ นายปิ่นสักก์ กล่าว

Related posts