###ชมรมครูเก่าโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จัดต้อนรับ”น้องใหม่วัยเกษียณ”###

เมื่อเวลา 10:00 น วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุม โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง. จังหวัดนครสวรรค์ มีการจัดงานมุทิตาจิตต้อนรับ “น้องใหม่วัยเกษียณ” ให้กับคณะครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีประทีป อนันต์นาวี อดีตผ฿อำนวยการเป็นประธานในพิธีมุทิตาจิต

โดยมีผู้ร่วมงานประกอบด้วย ผอ.สมชาย ตาฬุมาศสวัสดิ์ ผอ.เมธี จิตทรัพย์ ผอ.สมเดช ดีทรัพย์ รองอร่าม ใจการุณ รองณรงค์ มูลจะนะบาตร พร้อมทั้งคณะผู้บริหารโรงเรียนปัจจับัน ได้แก่ รองเขตรัตน์ ม่วงสุข รองรุ้งกานต์ เอมบัว และรองพูนสุข สุวรรณ์ ตลอดจนสมาชิกชมรมรักษ์นวมินทร์ รวมทั้งสิ้น 64 คน
สำหรับครู ที่เกษียณอายุราชการได้แก่ ครูวิภา จันทร์แจ่มครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครูอดิศรชนะโลก ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ ครูนภสวรรณ การสมพิศครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และนาย สุทิน. อินทร์เพ็ญ นักการภารโรง


สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ประกอบด้วย การมอบดอกไม้ แสดงความยินดี การกล่าวมุทิตาจิตของประธานและตัวแทนครู การกล่าวความรู้สึกของครูผู้เกษียณทุกท่าน การมอบของขวัญของที่ระลึก การถ่ายภาพที่ระลึก การร้องเพลงสนุกสนาน ตลอดจนการรับประทานอาหาร ร่วมกัน ซึ่งงานวันนี้ เต็มไปด้วยความรู้สึก ความรักความอบอุ่นความปลื้มปิติ ซึ่งเป็นกิจกรรมของชมรมรักษ์นวมินทร์ ที่ได้จัดกันมาอย่างต่อเนื่อง อย่างยาวนานเป็นประเพณีที่จะต้องมีการรับขวัญผู้ที่เกษียณอายุราชการ ในแต่ละปีการศึกษา

Related posts