รองนายกสันผีเสื้อนำทีมลุยเองเพื่อความปลอดภัยชาวบ้าน

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 นายภาวิต บุญชละรองนายกเทศมนตรีฯ นายวีระชัย จันทพร เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ นายชัยพร สิงคราช สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 นายทองสุข อุทรทา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ จังสถิตย์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ลงพื้นที่เข้าดำเนินการตามคำร้องตัดย่อยกิ่งไม้ต้นไม้บริเวณทางสาธารณะ ในหมู่ที่ 8 บ้านธนาวัลย์

เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยและผู้ใช้เส้นทาง และเพื่อลดปัญหากิ่งไม้หักโค่นและกีดขวางทางสัญจร พร้อมทำการย่อยกิ่งไม้ต้นไม้เป็นการบริหารจัดการสถานที่ทิ้งเศษกิ่งไม้ใบไม้และนำเศษจากการย่อยนำไปทำปุ๋ยหมักเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรต่อไป

Related posts