###จัดงานมุทิตาจิตในการเกษียณอายุราชการให้ นางรัตนาเดชพันธ์ุ อย่างอบอุ่น##

เมื่อเวลา 18.00 น วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566. ณ. ห้องเพลง หิมพานต์บ้านเสธ. อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ มีการจัดงานสังสรรค์เพื่อเป็นการมุทิตาจิตแสดงความยินดีในโอกาสที่ นางรัตน์ตนา เดชพันธ์ุ “คุณนายแมว” อดีตรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ภรรยา นายปรีชา เดชพันธุ์ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายศิวะ ศิริเสาวลักษณ์อดีตผู้ว่าราชการ จังหวัดกระบี่ เป็นประธาน โดย ประธานฯได้ กล่าวชื่นชมการทำงานในอดีตที่ผ่านมา ของนางรัตนา เดชพันธุ์ ซึ่ง ได้ทำงาน อย่าง เต็มที่ เต็มความสามารถและเต็มใจ

นอกจากนี้ยังมีผู้มีเกียรติ ขึ้นกล่าว มุทิตาจิต อีกหลายท่าน
จากนั้น นางรัตนา เดชพันธุ์ ผู้เกษียณอายุราชการ ได้กล่าวขอบคุณประธาน และคณะ ที่มาจัดงาน สังสรรค์มุทิตาจิตในวันนี้ ตนเองประทับใจ กับการที่ได้มา อยู่นครสวรรค์ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมารู้สึก ประทับใจถึงอัธยาศัยไมตรีและความมีน้ำใจ ของชาวนครสวรรค์ ที่มีความจริงใจในการทำงานและร่วมกันทำสาธารณะประโยชน์ และมีโอกาสจะแวะเวียนมา เยี่ยมเยียนและสังสรรค์ และจะจดจำความรู้สึกและความทรงจำดีๆไว้ตลอดไป.


สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วยการสังสรรค์รับประทานอาหารร่วมกัน การกล่าวมุทิตาจิต การร้องเพลงร่วมกัน สร้างความประทับใจให้ ผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งมีความสุข สำหรับผู้ที่มาร่วมงานทุกท่าน และเป็นที่ประทับใจ สร้างความอบอุ่นให้ผู้เกษียณอายุราชการในวันนี้

Related posts