รับมอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท จากคุณณรงค์ ตนานุวัฒน์ ผู้มีอุปการคุณคณะ​แพทยศาสตร์​ มช. และครอบครัว

ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท จากคุณณรงค์ ตนานุวัฒน์ ผู้มีอุปการคุณคณะ​แพทยศาสตร์​ มช. และครอบครัว สมทบทุนมูลนิธิต่อต้านโรคมะเร็งภาคเหนือ เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่คุณธนาวิชญ์ ตนานุวัฒน์​ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ณ สุสานสันกู่เหล็ก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts