พิธีฌาปนกิจศพ คุณธนาวิชญ์ ตนานุวัฒน์​ บุตรชายคุณณรงค์ ตนานุวัฒน์ ผู้มีอุปการคุณ ​คณะ​แพทยศาสตร์​ มช.

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วย รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ มช. และ คุณพัชรา อุบลศรี ที่ปรึกษาประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เป็นผู้แทนคณบดี ร่วมในพิธีฌาปนกิจศพ คุณธนาวิชญ์ ตนานุวัฒน์​ บุตรชายคุณณรงค์ ตนานุวัฒน์ ผู้มีอุปการคุณ ​คณะ​แพทยศาสตร์​ มช.

โดยมี ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ณ สุสานสันกู่เหล็ก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts