รมช.มหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามน้ำท่วมจังหวัดแพร่ กำชับเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลัง

วันที่ 1 ต.ค.66 นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.4) และคณะ พร้อมด้วยนายรัฐพล นราดิศร รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่้นที่จังหวัดแพร่ โดย มท.4 และคณะได้ติดตามสถานการณ์ขบวนรถไฟด่วนพิเศษที่ 13 ตกราง (ระหว่างสถานีบ้านปิน – แก่งหลวง) ร่วมกับนายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ แขวงบำรุงทางเด่นชัย ซึ่งคาดว่าในวันนี้จะสามารถเปิดใช้เส้นทางได้ในประมาณเวลา 15.00 น. เบื้องต้นสามารถเคลื่อนย้ายตู้โดยสาร

ออกจากพื้นที่เกิดเหตุได้เป็นบางส่วน

จากนั้น มท.4 และคณะได้เดินทางไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยและมอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนผู้ประสบภัยในพื้นที่บ้านอิม หมู่ที่ 5 ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยรับฟังรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอลอง ซึ่งประชาชนในพื้นที่ได้นำเสนอปัญหาเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในประเด็นต่าง ๆ อาทิ 1) ลำห้วยตื้นเขิน เป็นสาเหตุทำให้น้ำหลาก เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน 2) ถนนในหมู่บ้านชำรุด ไม่สามารถปรับปรุงได้เนื่องจากติดปัญหาเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 3) ระบบประปาหมู่บ้านได้รับความเสียหายจากอุทกภัย 4) ดินจากการทำเหมืองแร่เก่าที่ปิดกิจการแล้ว สไลด์ทับเส้นทาง ลำห้วยแม่สวก หากไม่ได้รับการแก้ไขจะทำให้น้ำเปลี่ยนทิศทาง เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน พื้นที่ทางการเกษตร ซึ่งได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การดูแลและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเต็มกำลัง

สำหรับสถานการณ์อุทกภัย ข้อมูกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 12.00 น. ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ ลำพูน เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ ตาก สุโขทัย กาฬสินธุ์ ยโสธร อุบลราชธานี และปราจีนบุรี รวม 61 อำเภอ 239 ตำบล 1,057 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 18,797 ครัวเรือน หน่วยงานที่เกี่ยวข้งได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัย เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ เร่งสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่ พร้อมนำรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย เรือ เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่

Related posts