###ชมรมจิตอาสาชอนตะวันนครสวรรค์จัดสังสรรค์วันนล้ายเกิดให้กับสมาชิก ###

เมื่อเวลา 11:00 น วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566. ณ. ห้องแม่ปิง โรงแรมเบเวอรี่ฮิลล์ อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ พันเอก (พิเศษ)รัษฎา พลอยโสภณ ประธานชมรมจิตอาสาชอนตะวันนครสวรรค์ และอดีตอาจารย์สอนโรงเรียนเตรียมทหาร พร้อมด้วยสมาชิกชมรมจิตอาสาฯ และร่วมกันจัดงานสังสรรค์วันคล้ายวันเกิดของนางปรีดา. ยิ่งวัฒนา สมาชิกชมรม ฯ โดยมีกิจกรรม คือ การร้องเพลงวันคล้ายวันเกิด การตัดเค้กวันเกิด มอบของขวัญ การร้องเพลงและการรับประทานอาหารร่วมกัน

สำหรับชมรมจิตอาสาชาวตะวันนครสวรรค์เป็นชมรมที่สมาชิกร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อ ทำประโยชน์ให้กับสังคมและสาธารณะ อาทิเช่น ร่วมกันบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำมันพืช ขนม และเงินให้กับผู้ยากไร้ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้เปราะบางในสังคมเป็นประจำสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นชมรมฯที่ตั้งขึ้นมาไม่มีการแฝงหาผลประโยชน์ใดๆแต่เป็นชมรมเพื่อนจิตสาธารณะ เพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างแท้จริง

Related posts