พิธีทำบุญ ” ปุพพเปตพลี ” ครั้งที่ 3

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญ ” ปุพพเปตพลี ” ครั้งที่ 3

พร้อมด้วย ทนพญ.นิภาพรรณ ลี้ตระกูล หัวหน้างานธนาคารเลือด และ คุณไพรจิตร ตานัน หัวหน้าหน่วยเก็บรักษาและบริการโลหิต งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต จากผู้มีจิตศรัทธา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ณ วัดคันธาราม (วัดทุ่งอ้อ) อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts