ให้การต้อนรับ Prof. Cheng Jinguo, Deputy Party Secretary and Executive Chairperson of the WMU National Center for International TCM Collaboration และคณะผู้บริหารจาก Wenzhou Medical University สาธารณรัฐประชาชนจีน

ศ.นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. , ผศ.นพ.ฉลอง ชีวเกรียงไกร ผู้ช่วยคณบดี และ รศ.ดร.นพ.ศุภนิมิต ทีฆชุณหเถียร หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Cheng Jinguo, Deputy Party Secretary and Executive Chairperson of the WMU National Center for International TCM Collaboration และคณะผู้บริหารจาก Wenzhou Medical University สาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยการนำของ ศ.ดร.นพ. พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดี และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับ ในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเจรจาความร่วมมือทางด้านวิชาการ การศึกษา และการวิจัย รวมถึงการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการด้านแพทย์แผนจีน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในเดือนพฤศจิกายน 2566 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 ณ ห้องรับรอง มล.ปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ภาพ / ข่าว : ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มช.
: กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts