การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง

การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งนี้ 9/2566

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ดร.วิเชียร วงษ์วัน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตลำปาง ประธานกรรมการบริหารประจำภาคเหนือ พร้อมด้วย ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งนี้ 9/2566 โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง

Related posts