ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพ คุณประพันธ์ สุจริตพานิช . .

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพคุณประพันธ์ สุจริตพานิช กรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพฯ ณ ศาลาบำเพ็ญบุญ วัดชัยศรีภูมิ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566
.
#ccarc
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
อ่านเพิ่มเติมที่ https://cmu.ac.th/th/article/4cef20d6-fb35-4c06-a75b-724eb0720725

Related posts