ร่วมเป็นเจ้าภาพ ในพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพ รศ.นพ. ดำรง ภาวิไล อดีตอาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วย ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ในพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพ รศ.นพ. ดำรง ภาวิไล อดีตอาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

โดยมี ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566 ณ ศาลาสหัส-หงษ์ มหาคุณอนุสรณ์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts