คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จาก คุณดรุณี เขื่อนนิล พร้อมครอบครัว

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จาก คุณดรุณี เขื่อนนิล พร้อมครอบครัว สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์อาคารสุจิณฺโณ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts