###วิริยะประกันภัย จัด “โครงการบูรณาการ ความร่วมมือลดพฤติกรรมเสี่ยงทางถนน ส่งเสริม เด็กสวมหมวกนิรภัย 100% เด็กในวันนี้ คือ ผู้ใหญ่ทรงคุณค่าในวันหน้า”###

วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ นายพงษ์ทิวา กฤษณพันธุ์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ภาค 1 ด้านสินไหมทดแทน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิด “โครงการบูรณาการความร่วมมือ ลดพฤติกรรมความเสี่ยงทางถนน”

ส่งเสริมเด็กสวมหมวกนิรภัย 100% เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ทรงคุณค่าในวันหน้า และมอบหมวกนิรภัยเด็ก ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองปลิง ซึ่ง บริษัทวิริยะประกันภัย ร่วมกับมูลนิธิ เมาไม่ขับ ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมี นายสมชาย ยุกติรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง นายจเร พิลึก ผู้จัดการสินไหมทดแทนจังหวัดนครสวรรค์ นายศุภชัย สุดตา ผู้จัดการบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด สาขานครสวรรค์ ร.ต.อ.ธนชัย แซ่ตั้ง รองสารวัตรจราจร สภ.หนองปลิง นายศิริเดชา อาจคำพัน ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดนครสวรรค์ พร้อม คณะ เจ้าหน้าที่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) และผู้มีเกียรติ ร่วมพิธี ซึ่งมี นายสุรสิทธิ์ ศิลปงาม” ผู้จัดการมูลนิธิ เมาไม่ขับ กล่าววัตถุประสงค์


“โครงการบูรณาการความร่วมมือ ลดพฤติกรรมความเสี่ยงทางถนน” ส่งเสริมเด็กสวมหมวกนิรภัย100% เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ทรงคุณค่าในวันหน้า พร้อมมอบหมวกนิรภัย ให้กับศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 120 ใบ


บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมาตลอด โดยเฉพาะในการรณรงค์ ลดอุบัติเหตุทางถนนบริษัท วิริยะประกันภัย (มหาชน) ได้ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานภาครัฐ ดำเนินกิจกรรมมาตลอดเป็นเวลากว่า 30 ปี บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) ตระหนักถึง ความสำคัญของเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ทรงคุณค่าในวันหน้า – ความรักความห่วงใยของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่มีต่อลูก – หลาน เพื่อปกป้องไม่ให้เกิดความสูญเสีย ความเสียใจจากปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์โครงการนี้ จึงเกิดขึ้น

Related posts