พิธีแข่งขันกอล์ฟและเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตให้กับ ผศ.นพ.เจษฎา สิงหเวชสกุล สมาชิกของชมรมในวาระเกษียณอายุราชการในปี 2566

ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะประธานที่ปรึกษาชมรมกอล์ฟ มช. เป็นประธานในพิธีแข่งขันกอล์ฟและเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตให้กับผศ.นพ.เจษฎา สิงหเวชสกุล สมาชิกของชมรมในวาระเกษียณอายุราชการในปี 2566 นี้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 ณ สนามกอล์ฟกัซซันเลกาซี่ บ้านธิ ลำพูน

บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น พร้อมทั้งมีการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันใน Fight ต่างๆ ด้วย

Related posts