คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นวิทยุ RF therapy จำนวน 2 เครื่อง มูลค่ารวม 700,000 บาท

คุณสุรีพร พรหมแพทย์ นักกายภาพชำนาญการ หัวหน้าหน่วยกายภาพบำบัด ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นวิทยุ RF therapy จำนวน 2 เครื่อง มูลค่ารวม 700,000 บาท จาก คุณสุชาติ และ คุณเพ็ชรดา นพวรรณ , คุณณัฐนารถ สินธุนาวา กรรมการผู้จัดการบริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) และ คุณพัทธนันท์ เหลาทอง กรรมการบริษัท เกิดสุขการค้า พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด พร้อมคณะ ที่มอบให้กับหน่วยกายภาพบำบัด ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ณ ห้องกายภาพบำบัด ชั้น 4 อาคารบุญสม มาร์ติน​ คณะ​แพทยศาสตร์​ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts