ร่วมด้วยช่วยกัน ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ บริเวณถนนทางเข้าหนองแล้ง และรอบหนอ

วันศุกร์ ที่ 15 กย 66 ตลอดทั้งวัน นายมงคล ชัยวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมทีมงานฝ่ายบริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ของเทศบาล และพี่น้องชุมชนหนองแล้ง พี่น้องจิตอาสา

ได้ร่วมด้วยช่วยกัน ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ บริเวณถนนทางเข้าหนองแล้ง และรอบหนอง การทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยท่ามกลางสายฝนเป็นข่วงๆ ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกภาคส่วน ที่ช่วยกันพัฒนาในวันนี้ บริการ คืองานของพวกเรา ความสุขของชาวบ้าน คืองานของผม กราบขอบคุณครับ

Related posts