ต้อนรับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง .

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะ พบปะคนรุ่นใหม่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมพูดคุยประเด็นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ระบบขนส่งคมนาคม สังคมและสิ่งแวดล้อม (PM 2.5)

เพื่อร่วมหารือทิศทางการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ และพบผู้ประกอบการ รับฟังปัญหาภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ และส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start Up) โดยมีรองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2566
.
#ccarc
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
อ่านเพิ่มเติมที่ https://cmu.ac.th/th/article/ea9b9708-09f7-454a-93e5-94ef901338e6

Related posts