คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้เกษียณอายุงาน คณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปี 2566

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้เกษียณอายุงาน คณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปี 2566

โดยมี รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวต้อนรับ ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ คณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปี 2566 จำนวน 167 ท่าน เพื่อแสดงมุทิตาจิตและระลึกถึงคุณงามความดีและได้อุทิศตนและเสียสละต่อคณะแพทยศาสตร์ มช. มาโดยตลอด เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ณ วัดใหม่ท่าอิ และศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรม ดิ เอ็มเพรส เชียงใหม่ อ. เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts