คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ คณะกรรมการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเด็กระบบหายใจ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ

คณะกรรมการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเด็กระบบหายใจ
สาขาวิชาโรคระบบหายใจและการนอนหลับ งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ และ งานสังคมสงเคราะห์

ในโอกาสได้รับ ” รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 ”
ประเภท พัฒนาการบริการ ระดับ ดี
ผลงาน “การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเด็กระบบหายใจ ที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว”

วันที่ 7 กันยายน 2566 ณ ห้อง Grand Diamond Ballroom ชั้น 2 อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Related posts