หน่วยงานที่เกี่ยวของเข้าตรวจสอบเพลิงไหม้ในวิหารวัดท่าเดื่อ อ.เมืองจ.เชียงใหม่

วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.
นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย จากเหตุเพลิงไหม้ วิหารวัดท่าเดื่อ หมู่ที่ 6 ตำบลสันผีเสื้อ ในวันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 19.15 น. พร้อมเข้าร่วมประชุมหารือ พระราชรัชมุนี (นิมิต สิขรสุวณฺโณ) เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระครูประภาสปริยัติวิมล (อรุณ อคฺคจิตฺโต) เจ้าคณะตำบลสันผีเสื้อ เจ้าอาวาสวัดป่าข่อยใต้ พระสมุห์ ไสว ถิรจิตโต เจ้าอาวาสวัดท่าเดื่อ

สำนักงานพุทธศาสนา จังหวัดเชียงใหม่ และ สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหาแนวทางในการบูรณะซ่อมแซม วิหารวัดท่าเดื่อ ณ วัดท่าเดื่อ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรี ได้ร่วมถวายปัจจัย จำนวน 5,000 บาท เพื่อร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์วัดท่าเดื่อในครั้งนี้ด้วย

Related posts