สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ คว้ารางวัลยอดเยี่ยม Thailand Tourism Gold Award สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ เป็นครั้งที่ 2

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม Thailand Tourism Gold Award สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ในการประกวดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก เป็นเครื่องมือสำคัญ ที่แสดงถึงคุณค่ายกระดับคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของไทยสู่ระดับสากล รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม Thailand Tourism Gold Award เป็นครั้งที่ 2 โดยครั้งที่ 1 ได้รับเมื่อปี พ.ศ.2564

โดยในวันที่ 27 กันยายน 2566 ซึ่งตรงกับวันท่องเที่ยวโลก (World Tourism day) จะมีพิธีพระราชทานรางวัลจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอล์ ชั้น 5 สามยานมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร

Related posts