กองบิน ๔๑ ร่วมกับทีมแพทย์ Sky Doctor เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ สั่งการให้ หน่วยบิน ๒๐๓๓ นำเฮลิคอปเตอร์แบบที่ ๑๑ (EC- 725) พร้อมทีมแพทย์พยาบาล กองบิน ๔๑ ร่วมกับทีมแพทย์ Sky Doctor (สกายดอกเตอร์) รับผู้ป่วยชาย อายุ ๔๔ ปี เป็นราษฎร อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีอาการอ่อนแรงซีกขวาต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน โดยรับผู้ป่วยที่สนามกีฬากลาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยส่งต่อยังโรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป


ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ให้โรงเรียนการบินและกองบิน ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทันท่วงทีในทุกรูปแบบ โดยผู้บัญชาการทหารอากาศได้ลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง กองทัพอากาศและสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ประสบภัย เพื่อคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างเท่าเทียม และมีคุณภาพมาตรฐาน

Related posts