ศาลจังหวัดเชียงใหม่ รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดคัดเลือกศาลดีเด่นเพื่อประชาชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒)

วันนี้ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๖) นายธีรารัตน์ สัมมา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายชาติชาย แก้วกก ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดเชียงใหม่ และตัวแทนผู้ประนีประนอมประจำศาล เข้ารับรางวัล ชนะเลิศ ศาลจังหวัดที่ไม่มีอำนาจพิจารณาคดีแขวง (ตั้งแต่ ๗,๐๐๐ คดี) โครงการประกวดคัดเลือกศาลดีเด่นเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) ระหว่างเดือนเมษายน – กรกฎาคม ๒๕๖๖

จากนายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกา ณ ห้องแซฟไฟร์ ๒๐๔-๒๐๖ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร

Related posts