###นายก อบจ.ร่วมเสวนาทางวิชาการ “ทางเลือก ทางรอดพันธุ์ข้าวไทย” ตั้งเป้าปี 67 พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ สร้างตลาด สร้างมูลค่าเพิ่ม###

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ ได้เดินเยี่ยมชมชุดนิทรรศการพันธุ์ข้าวไทย พันธุ์ข้าวดี ต้องที่นครสวรรค์ ก่อนร่วมเวทีเสวนา ในโครงการอบรมและสัมมนาทางวิชาการ ทางเลือก ทางรอดพันธุ์ข้าวไทย ในหัวข้อ “ชาวนาไทย ก้าวอย่างไร สู่ครัวโลก” ร่วมกับผู้แทนจากสถาบันต่างๆเข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย

รศ.ดร. ปิยศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวปรกชล อู๋ทรัพย์ ผู้แทนจากมูลนิธิชีววิถี สมาชิกนักพัฒนาพันธุ์ข้าวจังหวัดนครสวรรค์ นายนพดล มั่นศักดิ์ นายบุญลือ จันทะรังศรี นายมานพ เกศศรีเทียม ผู้แทนจากมูลนิธิจัดการความรู้ และเครือข่ายโรงเรียนชาวนาจังหวัดนครสวรรค์ มีนางทัศวลี ผึ้งสีใส หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม และสวัสดิการสังคม เป็นผู้ดำเนินรายการ ที่อาคารอเนกประสงค์สัมมนา และจัดนิทรรศการบึงบอระเพ็ด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566

ตามที่ อบจ.นครสวรรค์ ได้จัดทำโครงการ พัฒนาเกษตรกรและพันธุ์ข้าวจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งนายก อบจ.นครสวรรค์ กล่าวว่า อบจ.นครสวรรค์ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อเปิดตลาดได้กว้างขึ้น จึงต้องมีการพัฒนาสายพันธุ์ข้าว ศึกษาองค์ประกอบ ผสมสายพันธุ์ข้าวที่สามารถเข้าสู่ตลาดได้ รวมทั้งต้องมีการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ซึ่งในปี 2567 ตั้งเป้าหมายจะพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ สร้างตลาดใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม


////

Related posts