ต้อนรับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ) ตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับเฉพาะทาง สาขาจิตเวชฉุกเฉิน

7 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง และคณะ ให้การต้อนรับ นายแพทย์ประสาน เปี่ยมอนันต์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์ และทีมผู้ตรวจจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

ในโอกาสตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับเฉพาะทาง สาขาจิตเวชฉุกเฉิน ตามประกาศมาตรา 29 (2) หน่วยปฏิบัติการ และหน่วยอำนวยการที่ปรึกษา โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกและจิตเวชฉุกเฉิน โรงพยาบาลสวนปรุง พร้อมนำคณะตรวจประเมินคลินิกจิตเวชฉุกเฉิน

Related posts