กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีเปิดงาน ตลาดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ “Charming night market”

เมื่อวันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก ชัยยศ นวลจันทร์ ผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ร่วมพิธีเปิดงาน ตลาดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ “Charming night market” โดยมีนายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณลานกิจกรรมตรงข้ามสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่


โดยภายในงานมีโซนให้เดินอย่างเที่ยวอย่างหลากหลาย อาทิ โซนสินค้าชุมชนงานคราฟต์และงานหัตถกรรม OTOP, โซนหนังกลางแปง, โซน Food TRUCK, โซนกาดหมั้วคัวแลง, โซน Green Park, โซน Pets Ares, โซนร้านนวด และโซนแคมป์ปิ้ง เพื่อให้เข้ากับวิถีชีวิตของนักท่องเที่ยวที่หลากหลายในปัจจุบัน ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖ – ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ณ บริเวณลานกิจกรรมตรงข้ามสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

Related posts