แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ กรมทางหลวงชนบท ได้ลงงานแอสฟัลส์ติก ทำถนนในพื้นที่บ้านสันอุ้ม

แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ กรมทางหลวงชนบท ได้ลงงานแอสฟัลส์ติก ทำถนนในพื้นที่บ้านสันอุ้ม หมู่ 6 ต.เชิงดอย ตั้งแต่ปากทางถนน สาย 118 ไปทะลุแหล่งท่องเที่ยวชุมชนไตลื้อ ต.ลวงเหนือ ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น 10,400,000 บาท ระยะทาง 4 กิโล 300 เมตร

ด้วยงบประมาณของกรมทางหลวงชนบททั้งหมด ทั้งนี้ในนามของเทศบาลตำบลเชิงดอย ต้องขอขอบคุณผู้ประสานงานของบประมาณและกรมทางหลวงชนบท ที่ทำให้พี่น้องบ้านสันอุ้มได้ใช้เส้นทางการจารจรอย่างสะดวก และปลอดภัย ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกหน่วยงาน ที่มีส่วนร่วม

Related posts