คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเครื่องช่วยนวดหัวใจและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยอัตโนมัติ Auto CPR มูลค่า 750,000 บาท จากมูลนิธิร่วมกตัญญู

ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณวิชัย ปุญญะยันต์ หัวหน้าวงพิงค์แพนเตอร์ และ คุณธวัชชัย กฤติยาภิชาตกุล ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเครื่องช่วยนวดหัวใจและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยอัตโนมัติ Auto CPR มูลค่า 750,000 บาท จากมูลนิธิร่วมกตัญญู โดยคุณรัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู ที่มอบให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. เนื่องในพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่คุณพ่อสมเกียรติ สมสกุลรุ่งเรือง ผู้ริเริ่มก่อตั้งและอดีตประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 ณ มูลนิธิร่วมกตัญญู อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts