คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นผู้แทนคณบดี ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมและบำเพ็ญบุญกุศลศพ คุณอัญชรีย์ ธีตรานนท์ ภรรยา ศ.นพ.โชติ ธีตรานนท์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดี พร้อมด้วย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ตันติวรวิทย์ รักษาการแทนรองคณบดี และ รศ.พญ.ยุพา สุมิตรสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นผู้แทนคณบดี ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมและบำเพ็ญบุญกุศลศพ คุณอัญชรีย์ ธีตรานนท์ ภรรยา ศ.นพ.โชติ ธีตรานนท์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมี ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566 ณ ศาลาสหัท-หงษ์ มหาคุณ อนุสรณ์ วัดพระสิงห์วรวิหาร อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มช.
: กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts