###นายก อบจ.นครสวรรค์ ลงพื้นที่ดูโรงสูบน้ำไฟฟ้า ศึกษาระดับน้ำบึง ดูการบริหารจัดการและวิธีแก้ไขปัญหาน้ำให้กับเกษตรกรและประชากรรอบบึงฯ###

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วย ส.อ.พิทยา นาคกุญชร รองปลัดอบจ.นครสวรรค์ นายนิมิต ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่าง นายสมชาย ยุกติรัตน์ นายก อบต.หนองปลิง และ Mobile team ลงพื้นที่สถานีสูบน้ำไฟฟ้า กรมทรัพยากรน้ำ โครงการระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน – บึงบอระเพ็ด ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ เพื่อศึกษาระดับน้ำ ดูการบริหารจัดการและวิธีแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำให้กับเกษตรกรและประชากรรอบบึงฯ ร่วมกับ นายยุทธนา ชมวงศ์ ผอ.ส่วนการจัดสรรน้ำที่ 3 นครสวรรค์

สืบเนื่องจากงาน อบจ.เคียงข้างประชาชน วันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา นายสมชาย ปลั่งสุวรรณ นายก อบต.ทับกฤช ได้ซักถาม พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ ในเรื่องชุมชนโดยรอบบึงบอระเพ็ดจะรวมตัวกันทำหนังสือขอยกเว้นกฎระเบียบบางข้อเพื่อให้ อบจ. สามารรถเข้าไปดำเนินการสูบน้ำจากคลองวังนา เข้าพื้นที่บึงบอระเพ็ดได้หรือไม่ ซึ่งนายก อบจ. ก็ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวและวันนี้ได้ลงพื้นที่มายังสถานีสูบน้ำกรมทรัพยากรน้ำเพื่อศึกษาระดับน้ำ ดูการบริหารจัดการและวิธีแก้ไขปัญหาระดับน้ำให้กับเกษตรกรและประชากรรอบบึง

พบว่า ทางสถานีสูบน้ำฯ ได้ดำเนินการสูบน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำ Vertical Turbine อัตราการสูบ 3.00 ลบ.ม./วินาที/เครื่อง จำนวน 6 เครื่อง อัตราการสูบสูงสุดประมาณ 800,000 ลบ.ม./วัน ซึ่งวันนี้ ระดับน้ำแม่น้ำน่าน อยู่ที่ 17.82 ม.รทก. ระดับน้ำคลองวังนา อยู่ที่ 24.28 ม.รทก. และปริมาณน้ำ อยู่ที่ 453,600 ลบ.ม. (ระดับน้ำที่เหมาะสมไม่ควรต่ำกว่า +22.50 ม.รทก.)นโยบายการสูบน้ำของโครงการระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน – บึงบอระเพ็ด เน้นใช้ในการอุปโภค-บริโภคเป็นหลัก

ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบบึงบอระเพ็ดจะทำนารอบแรกในเดือนธันวาคม และรอบสองในเดือนเมษายน ถ้าน้ำมากสามารถทำนาได้ 2 รอบ แต่ถ้าน้ำแล้งเช่นปีนี้ประชาชนที่อยู่หางน้ำก็จะทำนาได้เพียงรอบเดียว ถ้าทางสถานีฯรักษาระดับน้ำก็จะสามารถดึงน้ำไว้ช่วยเหลือเกษตรกรได้เป็นระยะ

พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ และนายยุทธนา ชมวงศ์ ผอ.ส่วนการจัดสรรน้ำที่ 3 นครสวรรค์ ได้หารือในกรณีข้อจำกัดการสูบน้ำ ข้อจำกัดงบประมาณ อีกทั้งระบบการส่งน้ำและการรักษาระดับน้ำเพื่อให้ประชาชน เกษตรกรรอบบึงบอระเพ็ดมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี และนายก อบจ.นครสวรรค์ มีการวางแผนลงพื้นที่พบปะชาวนาเพื่อพูดคุย ทำความเข้าใจในการใช้น้ำต่อไป


////

Related posts