รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 18 ปี โดยมี รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มช. ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ณ ห้อง Auditorium อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร CIC คณะการสื่อสารมวลชน มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts