การตรวจสอบและประเมินผลกองทหารเกียรติยศของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๖

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ พลอากาศตรี ดนัย สินธุชัย รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ประธานคณะกรรมการ การตรวจสอบกองทหารเกียรติยศ กองทัพอากาศ และคณะ ฯ เดินทางมาตรวจสอบกองทหารเกียรติยศ ของกองบิน ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๖

โดยมี นาวาอากาศเอก กิตติพงษ์ ศรีรินยา รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑

Related posts