กองบิน ๔๑ ร่วมกับทีมแพทย์ Sky Doctor เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ สั่งการให้ หน่วยบิน ๒๐๓๓ นำเฮลิคอปเตอร์แบบที่ ๑๑ (EC- 725) พร้อมแพทย์ พยาบาล กองบิน ๔๑ ร่วมกับทีมแพทย์ Sky Doctor(สกายดอกเตอร์) เพื่อรับผู้ป่วยชาย อายุ ๔๔ ปี เป็นราษฎร อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีอาการชักเกร็ง อ่อนแรงครึ่งซีกซ้าย โดยรับผู้ป่วยที่สถานีตำรวจภูธรเวียงแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ โดยส่งต่อ โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอเแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป


ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ให้โรงเรียนการบินและกองบิน ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทันท่วงทีในทุกรูปแบบ โดยผู้บัญชาการทหารอากาศได้ลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง กองทัพอากาศและสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ประสบภัย เพื่อคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างเท่าเทียม และมีคุณภาพมาตรฐาน

Related posts