เชียงใหม่ /// งานมหกรรมลอยกระทงล้านนา “สีสันแห่งสายน้ำ”

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมกับบริษัทโฮมโชว์ จำกัด จัดงานมหกรรมลอยกระทงล้านนา  “สีสันแห่งสายน้ำ”  โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.เจน  คีรีทวีป  ประธานที่ปรึกษาคณะทำงานประชารัฐขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เป็นประธานเปิดงาน และมีนางเนตรนภา  สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร   ดร.วีระเดช  จิตศักดานนท์  ประธานกรรมการ บริษัท โฮมโชว์ จำกัด และคุณวชิรา  จิตศักดานนท์  กรรมการผู้จัดการบริษัทโฮมโชว์ จำกัด เข้าร่วมงาน  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

พล.อ.เจน  คีรีทวีป  ประธานที่ปรึกษาคณะทำงานประชารัฐขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน  ประธานเปิดงาน กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมลอยกระทงล้านนา  “สีสันแห่งสายน้ำ”  เป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม ของไทยล้านนาให้คงอยู่สืบไป โดยเป็นส่วนหนึ่งในงานแสดงสินค้า Furniture Fashion Food Festival @Chiang Mai  ซึ่งประกอบไปด้วยงาน  Furniture Festival , งาน Fashion Festival , งาน Baby&Family  Festival , งาน Northern Motor Expo , งานตลาดอาหารย้อนวันวาน , งานเที่ยวทั่วไทย และงานมหกรรมพันธุ์ไม้ และผลไม้นานาพันธุ์  ซึ่งจัดโดยบริษัทโฮมโชว์  ในเครือ บริษัท ยูเนี่ยนแพน เอ็กซิบิชั่นส์ จำกัด  ระหว่างวันที่ 3-12 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าทางการค้า  ให้แก่จังหวัดเชียงใหม่  และจังหวัดใกล้เคียง  โดยเฉพาะในภาคเหนือตอนบน  ได้แก่  เชียงราย ลำพูน แพร่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน  พะเยา น่าน เป็นอย่างมาก

สำหรับบรรยากาศในงานการจัดงาน มหกรรมลอยกระทงล้านนา  “สีสันแห่งสายน้ำ”  มีการลอยกระทงจากวัสดุธรรมชาติ การประกวดนางนพมาศ  และมีการแสดงมินิคอนเสิร์ต จากดาว มยุรี  โดยมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

เครดิต    ภาพ/ข่าว     Tonaor       สำนักงานพัฒนาพิงคนคร

********************************************

Related posts