คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และร่วมทําบุญในนามคณะแพทยศาสตร์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและนำไปเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

โดยมี ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี มีคุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม และนักศึกษาเก่า ร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ภาพ / ข่าว : ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
: กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts