ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ จัดสมาชิกฟ้อนสวยดอก งานประเพณีใส่ขันดอกอินทขิล

วันที่ 19 พ.ค.2566 ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ งานประเพณีใส่ขันดอกอินทขิล ประจำปี 2566
นายสมศักดิ์ อ่อนอ้น ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่

จัดสมาชิกไปฟ้อนสวยดอก จำนวน 10 คน ประกอบด้วย
นางศิรานุช อ่อนอ้น
นางสาวบุญแพง สุวรรณโสด
นางชนาภา กกสันเทียะ
นางกนกพร ชัยเพชร
นางสุมาลี เฟาเร่
นางอำไพ ไชยเลื่อน
นางสารภี ทองเพชร
นางจิดาภา ฮันเคอร์
นางอัมพร อภิชัย
นางเอื้องจันทร์ เทียนดอนชัย
และนำสวยดอกไปถวายบูชาเสาอินทขิล เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชาวเชียงใหม่อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไป

Related posts