เชียงใหม่ /// สวนสัตว์เชียงใหม่ เน้นอนุรักษ์ ดูแลสุขภาพสัตว์

นายวุฒิชัย ม่วงมัน รักษาการผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่เปิดเผยว่าทางสวนสัตว์เน้นการอนุรักษ์ และดูแลสุขภาพสัตว์ อยู่ในภายใต้การกำกับดูแลอยู่ในกฎเกณฑ์ของสมาคมสวนสัตว์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีซ่า) และสมาคมสวนสัตว์โลก (วีซ่า ) ตามมาตรฐานวีซ่าและซีซ่ากำหนด

สวนสัตว์เชียงใหม่ ให้ความตระหนักเรื่องนี้สำคัญ โดยจะไม่ทำกิจกรรมใดๆ ที่ทำให้สัตว์ได้รับผลกระทบ หรือกระทำกิจกรรมที่เกิดการทารุณให้สัตว์เบี่ยงเบนพฤติกรรมนอกเหนือธรรมชาติ ทางสวนสัตว์เชียงใหม่ เน้นเรื่องนี้เป็นสำคัญ จะไม่ทำเด็ดขาด โดยตระหนักเรื่องสวัสดิภาพของสัตว์เป็นเรื่องสำคัญ

ขณะเดียวกันสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์ เราเรียกว่าสัตว์อยู่นอกเขตป่า  ต้องให้เขาดำรงชีวิตอยู่อย่างธรรมชาติ พร้อมส่งคุณคุณภาพชีวิตของเขาให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตดูแลอย่างใกล้ชิด ให้ได้ใช้ปราสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้เคลื่อนไหวอยู่อย่างธรรมชาติ   สัตว์ที่อยู่ในส่วนจัดแสดงต่างๆ  จะได้ไม่เหงา จะมีการตื่นตัวตื่นเต้นตลอดเวลา ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อสัตว์มากที่สุด

สวนสัตว์เชียงใหม่ ทำสวนสัตว์เพื่อการอนุรักษ์ โดยเราอนุรักษ์สัตว์ป่าได้ สามารถส่งสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติเพิ่มจำนวนสัตว์ในป่าได้ โดยเฉพาะสัตว์สำคัญ เราสามารถส่งสัตว์เหล่านี้คืนสู่ป่า

องค์การสวนสัตว์  เป็นหน่วยงานหนึ่งที่สามารถที่จะเพาะขยายพันธุ์นกกระเรียนไทย ซึ่งสูญพันธุ์ไปจากป่าและถิ่นอาศัยในประเทศไทยแล้ว  ซึ่งตอนนี้องค์การสวนสัตว์ ได้ร่วมกับหลายหน่วยงาน สามารถเพาะขยายพันธุ์ได้ แล้วปล่อยคืนถิ่นอาศัยของเขาในป่า จ.บุรีรัมย์

ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของสวนสัตว์เชียงใหม่ เน้นในเรื่องของการอนุรักษ์  การศึกษา เป็นสถานที่แหล่งเรียนรู้ ให้ความเพลิดเพลิน ให้ความสุขกับประชาชนและครอบครัว โดยคาดหวังว่า ในอนาคต สวนสัตว์เชียงใหม่จะเป็นสวนสัตว์แห่งความสุข

ภาพ/ข่าว             ปูณณภพธ์    มั่นคงดี      จ.เชียงใหม่

**********************************************

Related posts