เชียงใหม่ /// สวนสัตว์เชียงใหม่ บูรณาการประสานพระตำหนักภูพิงค์ –พระธาตุดอยสุเทพ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

นาย  วุฒิชัย   ม่วงมัน รักษาการผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดเผยว่าตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560  ได้ร่วมประชุมกับทีมงานระดับบริหาร ถึงแนวทางการบริหารสวนสัตว์เชียงใหม่

โดยประการที่ 1 ทำสวนสัตว์เชียงใหม่ให้มีความสะอาดให้ ความสะดวกกับนักท่องเที่ยวมากที่สุด  โดยสวนสัตว์เชียงใหม่เป็นสวนสัตว์แห่งเดียวที่อยู่ในพื้นที่การท่องเที่ยวขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ และขึ้นไปตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ทำยังไงจะทำให้พื้นที่ตรงนี้ ให้เป็นพื้นที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องเวะเที่ยวชม เพราเป็นเส้นทางขึ้นและลงดอยสุเทพ – พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์

ในอนาคตจะทำการปรึกษาหารือกับทางพระตำหนักภูพิงค์และพระธาตุดอยสุเทพ ว่าจะมีการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกันอย่างไรบ้าง  เช่นเที่ยวดอยสุเทพแล้ว ทำอย่างไรจะเข้าสวนสัตว์โดยการมีส่วนลด หรือว่าไปเที่ยวพระตำหนักภูพิงค์ ลงมาเที่ยวสวนสัตว์ก็มีส่วนลดเช่นกัน เป็นเรื่องของการเท็คแคร์ดูแลนักท่องเที่ยว ให้เกิดความประทับใจ

นอกจากให้ความสะดวกนักท่องเที่ยวแล้ว ในด้านความมั่นใจของนักท่องเที่ยว สิ่งสำคัญที่สุดเราต้องจัดพื้นที่ ให้สวนสัตว์เชียงใหม่เป็นพื้นที่เขียวขจี สวยงานตามฤดูกาล เพราะว่าในช่วงฤดูการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวทุกคนจะหลั่งไหลขึ้นภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่

ดังนั้นทางสวนสัตว์เชียงใหม่ต้องเร่งจัดพื้นที่ เตรียมพื้นที่ให้ดี ให้สวยงามเขียงขจี สะอาดเรียบร้อย ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

คิดว่าฤดูการท่องเที่ยวที่จะถึงนี้ ทางสวนสัตว์เชียงใหม่จะเร่งพัฒนาพื้นที่ให้สวยงามและงดงามมากยิ่งขึ้น ในการให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว

เครดิต    ภาพ/ข่าว   วุฒิชัย   ม่วงมัน

*********************************************

 

Related posts