เชียงใหม่ /// สรุปผลการปฏิบัติงาน ภารกิจส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ช.ม.

เมื่อวันที่ ๙ ต.ค.๖๐  เวลา ๑๔๓๐ – ๑๖๓๐ กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. จัดประชุมครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๑ ประจำเดือน  ต.ค.๖๐      โดยมีนายปวิณ  ชำนิประศาสน์ ผวจ.ช.ม./ผอ.รมน.จังหวัด ช.ม. เป็นประธานในการประชุมและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน

พ.อ.พนม ศรีเผือด รองหัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชน เป็นผู้บรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน  ในปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  พร้อมกันนี้ได้มีการสรุปผลการปฏิบัติงาน ภารกิจส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ช.ม. และ สน.ปรมน.จว.ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของ กอ.รมน.จังหวัด ช.ม.

รวมถึงการจัดตั้ง กองอำนวยการร่วม (กอร.) ทำงานรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการจัดพระราชพิธีในพื้นที่ระดับจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕ อาคารอำนวยการศาลากลาง จว.ช.ม.

ภาพ/ข่าว           ปชส.กอ.รมน.จว.เชียงใหม่

Related posts