เชียงใหม่ // อบรมหลักสูตรโครงการธรรมาภิบาลหน่วยงานภาครัฐ

 

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรโครงการ

“ธรรมาภิบาลหน่วยงานภาครัฐ “เมื่อช่วงสายวันพุธที่ 4 ม.ค.60 ที่ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงานค้านานาขาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อ.เมืองเชียงใหม่ จัดโดยกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.เชียงใหม่ เพื่อให้ข้าราชการผู้แทนส่วนภูมิภาค 34 คนและ อปท.จาก 25 อำเภอ รวม 250 คน เข้ารับการปลูกจิตสำนึกภายใต้โครงการธรรมาภิบาลหน่วยงานภาครัฐ

ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในลักษณะบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐกับบุคลากรของภาครัฐ และองค์การภาคประชาชนในระดับจังหวัด ด้วยการยึดแนวทางสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการปลูกจิตสำนึกจริยธรรม และคุณธรรมให้กับบุคลากรภาครัฐ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 – 5 ม.ค.60

ภาพ/ข่าว    ธนวรรธน์ จรณชัยวัจน์      จ.เชียงใหม่  รายงาน

Related posts