#นายกสโมสรไลออนส์เชียงใหม่ (โฮสท์) มอบเงิน จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ให้ทางคณะศึกษาศาสตร์เพื่อนำไปพิจารณาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 คุณวัชระ พิทักษ์กำพล นายกสโมสรไลออนส์เชียงใหม่ (โฮสท์) มอบเงิน จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ให้ทางคณะศึกษาศาสตร์เพื่อนำไปพิจารณาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์

โดยมี อาจารย์ ดร.ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์ ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ในงานประชาสัมพันธ์ งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ และงานธนาคารหน่วยกิต เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts