#สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 20 มิ.ย. 2565 : 00:00 น.

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 20 มิ.ย. 2565 : 00:00 น.

ผู้ป่วยที่รับรักษา Home Isolation 66 คน สะสม 7,146 คน

ผู้ป่วยที่รับรักษา Outpatient Self Isolation 89 คน สะสม 9,426 คน

ผู้ป่วยทั้งหมดได้รับการรักษาอย่างใกล้ชิด จากทีมแพทย์และพยาบาล

ติดตามผ่านช่องทาง
Facebook : https://cmu.to/b2ovl
Website : https://cmu.to/MIHPs
Blockdit : https://cmu.to/TUT7A
Twitter : https://cmu.to/5Ovt2
Telegram : https://cmu.to/GZOp6
Line@MedCMU : https://cmu.to/P8FTO
Instagram : https://cmu.to/kaXk0

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ

Related posts