“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา” 20 มิถุนายน 2565

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ห่วงใยผู้ประกันตนและผู้ประกอบการ เร่งหาทางช่วยเหลือจากผลกระทบโควิด -19 https://youtu.be/svUKjuRjY08

**************************

ชาวเชียงใหม่หลายร้อยคน ร่วมกิจกรรม ปอยป่าแหว่ง ปลูกป่าฟื้นฟูดอยสุเทพ บ้านพักข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม https://youtu.be/5FHmCE5CtRg

*******************************

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมผู้บริหาร ร่วมรับฟัง คณะผู้เยี่ยมสำรวจ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. https://youtu.be/gXZZZjKLu3Q

******************************

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและกล่าวต้อนรับนักศึกษา ในโครงการรับน้องท่องเมือง ครั้งที่ 1 (ทัศนาล้านนาวิถี) รอบที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2565 https://youtu.be/QD6URsIzs8I

**********************

ดร. จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ มอบหมายบุคลากรและนักกีฬาเข้าร่วมการอบรมกีฬาคอร์ฟบอล https://youtu.be/d2o146ZwvLw

***********************

คิดถึงสัตว์ใหญ่ คิดถึง “ช้างไชโย” ทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ เสาร์ อาทิตย์และวันธรรมดา พากันจูงลูงหลานประสานกันไปที่สวนสัตว์เชียงใหม่ https://youtu.be/vbPIo29COQk

*************************

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี พร้อมคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มช. เข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ถ่ายทอดแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) : จากนโยบายสู่การปฏิบัติ

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี

***************************

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ (ทีมกาชาดวันศุกร์) ร่วมกับอำเภอแม่อายและภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ได้โลหิตทั้งสิ้น 125 ยูนิต มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาและอวัยวะ จำนวน 18 ราย

นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่

**************************

หล่ากาชาดจังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ ZOOM

นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน

***************************

 ฟ้ากัซซันหญิงเก่ง หัวใจแกร่ง สู้เพื่อให้ สนับสนุน “วิ่งท้าฝน คนทูบี” ของอำเภอแม่ทา จ. ลำพูน วิ่งเพื่อสุขภาพและสนับสนุนกองทุน To Be Number One และส่งเสริมการท่องเที่ยว 

“คุณพรหมพร เอี่ยมจิตเมตตา ผู้บริหารสนามกอล์ฟในเครือกัซซัน 3 สนาม จ.ลำพูน

*************************

นอกจากอาหารพื้นเมืองรสเด็ด ลาบเมืองรสเยี่ยม สาวสวย 7 สีบริการชันยอด “ร้านลาบต้นยาง ของคุณเล็ก” เจ้าของผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ยอด คอยบริการทุกระดับประทับใจ เจ๊า

นางศรินทร สุ่นทอง   “เล็ก” เจ้าของร้านลาบต้นยาง วงเวียนรอบสอง  จังหวัดเชียงใหม่

**********************

ลำพูน – (ปปส.ภาค 5) ได้มีการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 8/2565 ประเภททอง เครื่องประดับแ

วันที่  (19 มิถุนายน 2565) ที่หอศิลป์สล่าเลาเรือง วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เลขที่ 192 หมู่ที่ 2 ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (ปปส.ภาค 5) ได้มีการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 8/2565 ประเภททอง เครื่องประดับและรถจักรยานยนต์ รวมจำนวน 156 รายการ ในการนี้มีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน

*************************

ลำปาง – ประชุมพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ตำบลเป้าหมาย ที่ดำเนินการภายใต้การบริหารจัดการ ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ตำบลเป้าหมาย ที่ดำเนินการภายใต้การบริหารจัดการ ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามที่นายกรัฐมนตรี/ผอ.รมน. มีแผนกำหนดการตรวจเยี่ยม โครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการ ขับเคลื่อนแผนงาน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่ภาคเหนือ ในวันที่ 28 มิ.ย. 65 โดยให้แต่ละจังหวัดเสนอตำบลต้นแบบที่พร้อมรับตรวจ จังหวัดละ 2 ตำบล เป็นหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็ง มีจุดเด่นที่สามารถนำเสนอนายกรัฐมนตรี/ผอ.รมน. ได้อย่างน่าประทับใจ

************************

เชียงราย – เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบบ้านจำนวน 4 หลัง ในโครงการเหล่ากาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้ ในพื้นที่ อ.ดอยหลวง อ.เวียงเชียงรุ้ง อ.เวียงชัย และอ.เมืองเชียงราย

19 มิถุนายน 65 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ ในโครงการเหล่ากาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้ ในพื้นที่ อ.ดอยหลวง อ.เวียงเชียงรุ้ง อ.เวียงชัย และ อ.เมืองเชียงราย โดยมี สมาชิกเหล่ากาดจังหวัดเชียงราย สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอ และผู้มีจิตกุศล ร่วมด้วย ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้พิการและผู้สูงอายุ ที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย

*****************************

เหยี่ยวข่าวรุ่นเก๋า เฝ้าติดตาม ข่าวสารเพื่อนำเสนอสู่สาธารณชนอย่างทันสถานการณ์ สร้างความมั่นใจให้กับประชาชน  เป็นที่ชื่นชมของภาครัฐและเอกชน เมืองเวียงพิงค์  ครับผม

นายจิรชัย คงคาดิษฐ ประธานชมรมหนังสือพิมพ์ & สื่อออนไลน์ ภาคเหนือ,

สมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์ฯ ขับเคลื่อนงานข่าว ทั่วไทย ทั่วโลก อย่างมีคุณภาพ รวดเร็ว เที่ยงตรง ทันสถานการณ์ พร้อมรับใช้นำเสนอข่าวสาร ทั้งภาครัฐ และเอกชน ด้วยความยินดี ครับ

นายจรัล ชัยวงค์   – ที่ปรึกษาสมาคมสมาพันธ์สื่ออนไลน์แห่งประเทศไทย (หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดเชียงใหม่ )

***********************

 

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 3,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ .,มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตเชียงใหม่,พร้อมบุคลากรภาครัฐ – เอกชน

****************************

ติดตามชม . มวลชนทีวี  “ข่าวท้องถิ่น” สารคดี วัฒนธรรมพื้นบ้านเมืองล้านนา,เพลงคำเมือง,ซอ  ออกอากาศทุกวัน ..เข้ากลูเกิล “มวลชนออนไลน์นิวส์”  (ทั่วไทย ทั่วโลก) รับชมผ่านมือถือทุกระบบ ตลอด 24 ชั่วโมง

มุ่งมั่น สร้างสรรค์ เพื่อสาธารณชน ข่าวยุคใหม่ “ทั่วไทย ทั่วโลก” ร่วมพัฒนาท้องที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว นำเสนอข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ ต่อพี่น้องประชาชน

.

Related posts